Generalna podrška


Fleksibilna generalna podrška daje grupama više slobode i mogućnosti da budu kreativne i inovativne u planiranju svojih aktivnosti, kao i u procesu prikupljanja sredstava od drugih donatora. Rekonstrukcija Ženski fond je kao deo svog Strateškog plana donela odluku da od početka 2014. godine uđe u probnu fazu partnerstva u vidu jednogodišnje generalne podrške pojedinim grupama sa kojima kontinuirano saradjujemo i koje imaju programe za koje smatramo da je važno da se održe i dalje razvijaju. Do sada smo podržale:


 2017


2016


2015


2014