Generalna podrška


Fleksibilna generalna podrška daje grupama više slobode i mogućnosti da budu kreativne i inovativne u planiranju svojih aktivnosti, kao i u procesu prikupljanja sredstava od drugih donatora. Rekonstrukcija Ženski fond je kao deo svog Strateškog plana donela odluku da od početka 2014. godine uđe u probnu fazu partnerstva u vidu jednogodišnje generalne podrške pojedinim grupama sa kojima kontinuirano saradjujemo i koje imaju programe za koje smatramo da je važno da se održe i dalje razvijaju. Do sada smo podržale:


2016

 • Iz kruga Vojvodina –  1.612.500 RSD
 • Jefimija Užice – Savetovalište za žene obolele od raka dojke – 1.612.500 RSD
 • Romski centar za žene i decu DAJE Beograd  – 1.514.975 RSD 
 • SOS Vlasotince – 1.612.500 RSD
 • Centar Živeti uspravno, Novi Sad  – 887.500 RSD
 • Incest Trauma Centar, Beograd  – 450.500 RSD
 • Udruženje Žene juga, Pirot  – 1.075.000 RSD 
 • Centar za ženske studije, Beograd  – 860.000 RSD
 • Klub finih zanata, Mošorin –400.000 RSD
 • Udruženje ROZA, Zrenjanin297.350 RSD


2015

 • Iz kruga Vojvodina – Institucionalna podrška – 1.420.500 RSD
 • Jefimija Užice – Savetovalište za žene obolele od raka dojke – 1.420.500 RSD
 • Romski centar za žene i decu DAJE Beograd – SOS na jezicima manjina i individualni razgovori – 1.420.500 RSD 
 • SOS Vlasotince – Program za mlade Glas razuma – Suočavanje – 1.420.500 RSD

2014

 • Udruženje Roma Novi Bečej – SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina - 1.275.000 RSD
 • Jefimija Užice – Savetovalište za žene obolele od raka dojke - 1.275.000 RSD
 • Romski centar za žene i decu DAJE Beograd – SOS na jezicima manjina i individualni razgovori - 1.275.000 RSD
 • SOS Vlasotince – Program za mlade Glas razuma – Suočavanje - 1.275.000 RSD