RWFund logo

RWFund logo

DONA HARAVEJ – Situirana znanja: Pitanje nauke u feminizmu i privilegovanost parcijalne perspektive

Dona Haravej

U novoj kategoriji na našem sajtu, Feministička čitanka, predstavljamo vam tekst Done Haravej „Situirana znanja: Pitanje nauke u feminizmu i privilegovanost parcijalne perspektive“ u prevodu Emilije Epštajn. Tekst je iz 1988. godine, objavljen u časopisu Feminist studies

 „Akademska i aktivistička feministička ispitivanja uporno su pokušavala da se pomire sa pitanjem šta mi podrazumevamo pod začudnim i neizbežnim pojmom „objektivnosti“. Previše je otrovnog mastila potrošeno, a drva pretvoreno u papir našom kritikom onoga što su oni podrazumevali i kako je to oštetilo nas. Imaginarni „oni“ podrazumevaju svojevrsnu nevidljivu zaveru maskulinističkih naučnika i filozofa opskrbljenih grantovima i laboratorijama. Zamišljeni „mi“ su telesni drugi kojima nije dozvoljeno da nemaju telo, konačno gledište, pa samim tim ni neizbežno diskvalifikujuće i zagađujuće predrasude u bilo kojoj raspravi koja bi povlačila određene posledice izvan naših malih krugova, u okvirima kojih bi akademski časopis sa „masovnom“ pretplatom mogao da dopre do nekolicine hiljada čitalaca, uglavnom mrzitelja nauke. Ja, barem, prepoznajem ove paranoidne fantazije i akademska ogorčenja koja vrebaju u štampi pod mojim imenom, iza određenih prikrivenih refleksija u feminističkoj literaturi, u istoriji i filozofiji nauke.“

Pročitajte ceo tekst ovde!