Women’s Voices, Women’s Choices

Rekonstrukcija Ženski fond je u okviru kampanje Women’s Voices, Women’s Choices povodom obeležavanja 100-godišnjice 8. marta – Međunarodnog dana žena, u organizaciji i na poziv Fondacije Heinrich Böll Stiftung, napravila prezentaciju (na engleskom) koju možete videti ovde:

Feministički KROS(S)

“Feministički KROS(S)“ je nedelja događaja koji promovišu ženska prava, približavaju feminističku teoriju i praksu i predstavljaju primere ženskog aktivizma, solidarnost ženskih grupa i duh feminističke saradnje fondacije, organizacija, institucija, neformalnih udruženja i aktivistkinja.

Rekonstrukcija Ženski fond pomogla objavljivanje Vodiča za štrajk

VODIČ ZA ŠTRAJK je namenjen zaposlenima koji se na radnom mestu suočavaju sa kršenjem svojih prava na rad i diskriminacijom, sa bezakonjem i bahatošću privredne i političke oligarhije. Upravo u periodu kada sve više ljudi ostaje bez posla u ambijentu partijske troture nad svim segmentima života i rada.