Deborah Hunt: Kako ja promišljam naše vreme?

Deborah Hunt je umetnica koja pravi maske i pozorišne lutke, performerka sa preko 45 godina iskustva u stvaranju i izvođenju originalnih pozorišnih dela, uglavnom za odrasle. Poreklom je sa Novog Zelanda, a poslednjih 20 godina živi u Portoriku, gde dalje razvija jedinstven stil maski i predmetnog / objektnog teatra.