RWFund logo

RWFund logo

Kritički život 29 – Lusi Kavalero i Veronika Gago: Feminističko čitanje duga

Foto: Florencia Trincheri

U novom izdanju serijala Izvori epistemologije – Kritički život donosimo vam dvostruku poslasticu: najpre, tu je intervju sa Veronikom Gago, profesorkom, istraživačicom i feminističkom aktivistkinjom, koji smo uradile prilikom posete Argentini; sledi prevod dela knjige Feminističko čitanje duga (Pluto Press, 2021; na srpski prevela Ana Imširović) koju je Gago napisala zajedno sa Lusi Kavalero, istraživačicom i feminističkom aktivistkinjom. Intervju i knjiga rasvetljavaju moguće načine povezivanja feminističkih i drugih borbi za pravdu.

Ova knjiga sistematizuje naša lična i kolektivna istraživanja tokom poslednjih nekoliko godina u okviru javnih i slobodnih univerziteta Argentine, kao i prostora borbenih istraživanja, posebno istraživanja kolektiva Ni Una Menos. Naša ispitivanja i aktivizam pokazuju da postoji hitna potreba da se razvije posebna feministička analiza finansija. Ovde to činimo spajanjem metodoloških elemenata, političkih hipoteza i narativa praksi koje su razradili feministički pokreti koji se suprotstavljaju finansijama.

(…)

Naša perpsektiva počiva na tri stuba. Prvo, želimo da istaknemo činjenicu da ne možemo razumeti dug u njegovom savremenom vidu samo posmatranjem javnog duga (zaduživanjem države), dok zaduženost u svakodnevnom životu ignorišemo. Drugo, politički je neophodno da društveni pokreti i organizacije u svojim praksama otpora uzmu u obzir pitanje duga. I treće, priče o dugu u svakodnevnom životu dovode nas do jednog strateškog zadatka: otkrivanja veza između duga i seksističkog nasilja. Savremene feminističke borbe na taj način vode pokret politizacije i kolektivizacije problema finansija (Kavalero i Gago 2018.)


Do sada u ediciji Izvori epistemologije: kritički život: